På scenen

2018
Juli
Torsdag 12/7 SommarSkratt med GASTA (Trebo Brygga)
Onsdag 18/7 SommarSkratt med GASTA (Engeltofta)

Augusti
Onsdag 1/8 SommarSkratt med GASTA (Engeltofta)
Lördag 10/8 Strand-up Comedy på Strandbaden (Årsunda)
Fredag 17/8 Söders Källa (Gävle)